V súčasnosti sa obec Hrnčiarovce nad Parnou môže pýšiť novým zrekonštruovaným Zariadením pre seniorov Sv. Martina. Kapacita je 25 lôžok, izby aj celé zariadenie je rodinného typu. Samozrejmosťou je bezbariérovosť.

Okrem povinností súvisiacich so zákonom je naším poslaním predovšetkým vytvoriť každému klientovi pocit domova v tom pravom slova zmysle, umožniť im žiť rovnocenne, nezávisle, aby získavali sebestačnosť v čo najväčšej miere, zabrániť pocitu samoty a prebudiť v nich spokojnosť a plnohodnotný život každý deň. V tejto súvislosti organizujeme i poznávacie výlety, kultúrne podujatia, muzikoterapiu, teda maximálny prístup k rôznym zaujímavým spoločenským aktivitám.

Vo Sv. Martine však radi prijmeme i imobilných „ležiacich“ klientov, ktorým bude poskytnutá komplexná starostlivosť prostredníctvom skúseného, kvalifikovaného tímu zamestnancov.

Príďte sa presvedčiť o kvalitách a výhodách zariadenia. Bližšie info Vám bude poskytnuté na tel. číslach uvedených v kontaktoch.